Logg 2018

Turoversikt 2018:

 

Antall Turer Dato Tid Rute NM MT TF GF Temp M/S Vær
Januar
398 1 06.01 14.10 – 16.20 Oksval – Nesoddtangen – Kavringen (tanking) – Ildjernet – Gåsøya – Vassholmene – Nesoddtangen – Oksval. 7,7 2,10 5,7 3,5 -4 2 Blå himmel/sol
399 2 21.01 15.10 – 17.25 Oksval – Nesoddtangen – Ildjernet – Fyrsteilene – Landsteilene – Kavringen – Flaskebekk – Nesoddtangen – Oksval. 9,8 2,15 6,6 4,3 -3 0-1 Blå himmel/sol
400 3 26.01 15.45 – 17.25 Oksval – Langøyene – Ildjernet – Gressholmen- Heggholmen – Hellvik – Oksval. 6,4 1,40 5,9 4,0 -3 0-1 Overskyet
401 4 27.01 15.45 – 17.40 Oksval – Nesoddtangen – Huk – Dyna Fyr – Hovedøya – Vippetangen – Bjørvika – Hovedøya – Lindøya – Heggholmen – Oksval. 8,2 1,50 5,8 4,6 -5 0-1 Overskyet
Februar
402 5 04.02 15.05 – 17.10 Oksval – Hellvik – Skjælholmene – Malmøykalven – Gressholmen – Bleikøya – Vippetangen – Hovedøya – Nakkholmen – Oksval. 8,8 2,05 5,2 4,7 -8 2-3 Sol, blå himmel
403 6 17.02 14.45 – 17.45 Oksval – Nesoddtangen – Ildjernet – Gåsungene – Gåsøya – Vassholmgrunnen – Dyna fyr – Galten – Lindøya – Gressholmen – Langøyene – Husbergøya – Oksval. 13,3 3,00 5,6 4,5 -5 0 Overskyet
404 7 18.02 16.20 – 18.40 Oksval – Nesoddtangen – Ildjernet – Fyrsteilene – Landsteilene – Ildjernet – Nesoddtangen – Oksval. 8,6 2,20 5,7 4,3 -2 0 Overskyet
405 8 21.02* 17.20 – 19.15 Oksval – Nesoddtangen – Vassholmene – Hukodden – Dyna fyr – Lindøya – Heggholmen – Oksval. 8,3 1,55 5,6 4,6 -3 0-1 Overskyet
406 9 27.02 15.25 – 17.30 Oksval – Nesoddtangen – Kavringen (tanking) – Ildjernet – Flaskebekk – Nesoddtangen – Østre Tangenflu – Oksval. 8,3 2,05 5,5 3,1 -8 0 Sol, blå himmel
Mars
407 10 13.03 11.55 – 17.05 Oksval – Nakkholmen – Hovedøya – Bjørvika – Bleikøya – Gressholmen – Rambergøya – Nesoddtangen – Kavringen – Steilene – Fyrsteilene – Ildjernet – Dyna fyr – Lindøya – Heggholmen – Husbergøya – Hellvik – Hellviktangen – Oksval. 23,8 5,10 6,3 4,7 +2 1-4 Sol, overskyet
408 11 14.03 11.55 – 18.55 Oksval – Nesoddtangen – Kavringen – Steilene – Fjellstrand – Svestad – Fagerstrand – Oscarsborg (landhugg) – Håøya – Slemmestad – Vollen – Bjørkøya – Nordre Langåra – Høyerholmen – Bjørnen – Vassholmene – Nesoddtangen – Oksval. 30,3 6,40 5,6 4,7 +1 0-1 Sol, blå himmel
409 12 18.03 14.00 – 18.45 Oksval – Hellviktangen – Hellvik brygge – Berger brygge – Hvervenbukta – Husbergøya – Langøyene – Gressholmen – Bleikøya – Bjørvika – Hovedøya – Lindøya – Heggholmen – Lindøya -v Nakkholmen  Dyna fyr – Vassholmene – Gåsøya – Flaskebekk – Nesoddtangen – Østre Tangeflu – Oksval. 20,7 4,45 5,7 4,8 +2 0-1 Sol, blå himmel
410 13 22.03 15.45 – 18.50 Oksval – Langøyene – Rambergøya – Gressholmen – Bleikøya – Bjørvika – Vippetangen – Hovedøya – Dyna fyr – Huk – Killingen – Huk – Dyna fyr – Nakholmen  – Oksval. 13,3 3,05 5,8 4,3 +1 0-1 Sol, blå himmel
411 14 31.03 16.10 – 18.40 Oksval – Nesoddtangen – Flaskebekk – Kavringen (tanking) – Ildjernet – Nesoddtangen – Nakkholmen – Lindøya – Heggholmen – Oksval. 10,5 2,20 5,5 4,5 +3 0-1 Sol, blå himmel
April
412 15 01.04 16.45 – 19.25 Oksval – Husbergøya – Langøyene – Sjursøya – Bleikøya – Hovedøya – Dyna fyr – Huk – Vassholmene – Snarøysundet- Vassholmene – Nesoddtangen – Oksval. 11,8 2,40 5,4 4,5 +2 0-1 Sol, blå himmel
413 16 02.04 17.00 – 20.30 Oksval – Nesoddtangen – Ildjernet – Landsteilene – Fyrsteilene – Gåsøya – Bjørnen – Vassholmene – Geitholmen – Huk – Dyna fyr – Lindøya – Gressholmen – Rambergøya – Oksval. 16,3 3,30 5,8 4,6 +1 0-1 Sol, blå himmel
414 17 07.04 19.35 – 21.20 Oksval – Nakkholmen – Lindøya – Bleikøya – Hovedøya – Lindøya – Heggholmen – Oksval. 7,2 1.45 6,0 4,2 +2 0-1 Overskyet
415 18 18.04 18.25 – 20.45 Oksval – Heggholmen – Bleikøya – Hovedøya – Nakkholmen – Heggholmen – Gressholmen – Rambergøya – Langøyene – Oksval. 9,8 2.20 5,3 4,0 +13 0-1 Sol, blå himmel
416 19 23.04 18.05 – 20.30 Oksval – Heggholmen – Bleikøya – Hovedøya – Nakkholmen – Heggholmen – Gressholmen – Rambergøya – Langøyene – Oksval. 8,8 2.256 ,3 4,3 +11 0-1 Sol, blå himmel, regn

Rubrikkforklaring: Antall=Totalt antall turer med Bergtatt. Turer=Antall turer i år. Dato=Dato for turen. Tid= Tidspunkt for turen inkl. tid i land. Rute=Hvor turen gikk i hovedtrekk. NM=Nautiske mil tilbakelagt. MT=Antall effektive motortimer, altså hvor mye motoren var i drift. Dette kan da være et mindre timeantall enn selve turen totalt hvis jeg for eksempel har stoppet for å slappe av, tanke eller hatt et kort landhugg. TF=Toppfart. GF=Gjennomsnittfart. Temp=Temperaturen. M/S=Vindstyrke (omtrentlig). Vær=Været i stikkordsform. OBS: NM, MT, TF og GF innført fra 2017. Temperatur fra 2016. M/S fra 2018. Jeg jobber med å beregne NM og MT fra tidligere år.

Tegnforklaring (bak dato): *Sunniva (1996) var med! **Victoria (1999) var med! ***Robin (1997) var med! ^*Turist/er var med ^^*Venner/andre var med! <3*Rederinnen var med. Datoer uten tegn bak var aleneturer. På noen av turene med tegn kan passasjerene har vært med kun delvis, for eksempel gått i land underveis. 

Definisjon av turer: Her regner jeg i utgangspunktet tur/retur hjemmehavna som én tur, selv om jeg går i land en eller flere steder i løpet av turen. Unntaket er langturer med overnatting, da regner jeg hver etappe fram til det stedet hvor jeg overnatter som én tur, samt hvis jeg er i land i flere timer før jeg fortsetter. Jeg loggfører hver tur jeg tar med båten, men det kommer nødvendigvis ikke turrapporter eller bilder fra alle turene!

Logg for 2017
Logg for 2016
Logg for 2015.
Logg for 2014.
Logg for 2013.