Landsteilene (Nesodden)

Vurdering (5 anker er best):
Posisjon: 59°49’1.1″N 10°36’55.7″E
Antall besøk: 4 Sist besøkt: 12.08.2016 Facebookside
Fasiliteter: Strøm, vann, søppel, badeplass. Toalett og mulighet for booking av overnatting i Tapperiet. Det er lov å grille på land.
Fortøyning: Langsides og i bås.
Havneavgift (for 24-foter): 100 kroner inkl. strøm og vann. Må betales manuelt til havnevakt såvidt jeg har forstått.
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei. Det er bryggeutbedringer på gang, noe som vil lette adgangen.

OBS: Flytebrygga på bildet til høyre er en saga blott etter en kraftig vinterstorm i 2018. Det er nå kun mulig å legge til ved og like ved den store kaia, som har blitt reparert. Dette må imidlertid avtales på forhånd (om sommeren er det anløp fra Ruter-båten som går til Drøbak og Son) . Om det kommer en ny flytebrygge er usikkert, det er i så fall avhengig av økonomisk støtte.

Steilene er jo en samling av flere små øyer. Det finnes en gjestehavn som holder til på Persteilene og drives av Nesodden seilforening. Se gjestehavnsoversikten min. Man kan legge til i gjestehavna der og gå over øya for å ta en titt på området, som etterhvert er blitt pent opparbeidet med sitteplasser og benker.

IMG_9815Denne havnen holder til på den innerste øya, som kalles Landsteilene og drives på dugnad av medlemmene i Nesodden Kystlag. De driver stadig med oppgraderinger.

Noen ordinær gjestehavn er dette ikke, men det er en enkel og rimelig mulighet å legge til her hvis det er fullt på den andre siden eller man ikke behøver det mest avanserte havneanlegg.

Gjesteplassene er ved den nordlige flytebrygga. Der er det stort sett longsideplasser. Det er mulighet til både strøm og vann, men det fordrer at man har litt lange strømledninger ettersom det ikke er strømstolper på brygga.

I Tapperiet – den eldre bygningen ved den store kaia – finnes det toalett og mulighet for overnatting. Hvis man har bestilt overnatting får man adgang til deler av bygget via en dørlåskode (er man medlem av Nesodden Kystlag får man koden). Ellers er man avhengig av at det er vakt der. Også for betaling av havneavgift.

Det er også utedoer plassert i området, men disse har jeg ikke prøvd.

Passerer Landsteilene