Bytte av impeller

Verktøy du trenger: Skiftnøkkel, skrujern, impellertang/annen passende tang.
Tidsbruk: Cirka 1 time – avhengig av plass og plassering i motorrommet.
Vanskelighetsgrad: Middels

Her følger en oppskrift med bilder av hvordan du bytter en impeller i sjøvannspumpa på en Yanmar 3GMD (sjøvannskjølt). Jeg garanterer ikke at det er helt riktig gjort, men byttet fungerte i alle fall, så da regner jeg med det!

Da jeg kjøpte båten i oktober 2013 ante jeg ingenting om motorer, og søkte på nett samt kjøpte bøker om vedlikehold, strøm om bord, dieselmotor osv. Jeg har derfor bestemt meg for å ta bilder og kanskje etterhvert video også, når jeg foretar bytte av filtre, impellere, sinkanoder og slike ting. Dette kan kanskje hjelpe andre som er like grønne på dette!

IMG_1066.JPGSelve sjøvannspumpa finner du nederst til høyre foran på motoren (øverst til høyre på bildet til venstre). Du må løsne denne samt løsne slangene som er koblet til. Husk å stenge sjøvannskrana før du gjør dette! Og husk hvilken slange som skal hvor etterpå!

Det er litt kronglete å komme til i det lille motorrommet på en snekke, men etter litt plundring til å begynne med så gikk det greit.

Selve impelleren ligger bak sjøvannspumpa, som drives av en reim. På 3GMD er det to skruer som fester sjøvannspumpa til motoren.

 

IMG_1067.JPGPå dette bildet ser du at jeg har løsnet den første skruen. Den andre, den som på dette bildet har litt grønt irr på seg, fungerer også som strammer for reima til sjøvannspumpa. Det er viktig at reima er strammet riktig, den skal sitte tett og godt, ikke slarkete, når du skrur den fast igjen. Sitter den for løst vil ikke pumpa virke ordentlig og motoren vil få for lite vann (tror i alle fall at det er slik det fungerer…)

 

IMG_1070.JPG

På dette tredje bildet er hele pumpehuset skrudd løs og ligger på dørken. Også de to slangene er løsnet.

Lokket til impellerhuset er festet med seks små skruer. Her har jeg løsnet en av dem og har fem igjen…

 

 

IMG_1071.JPGPå bilde nummer fire er lokket løsnet og du ser impelleren. Den ser ikke veldig dårlig ut, men en av vingene ser ut til å ha fått en knekk, så den er moden for utskiftning for sikkerhets skyld.

Under lokket ligger det også en pakning rundt, som jeg har fjernet her for å skifte samtidig. Legg også merke til retningen som vingene på impelleren har, for når du skal sette inn den nye, skal vingene ligge i samme retning.

 

IMG_1072.JPGTil å ta ut impelleren bruker jeg en impellertang (bildet).

Jeg kjøpte den som fersk båtbruker og den kan kanskje virke veldig svær til en slik liten impeller, men den fungerer fint, så jeg bruker den.

Andre bruker en helt vanlig tang, men som nybegynner synes jeg det var greit å benytte denne, så jeg har fortsatt med det.

 

IMG_1073.JPGNy impeller er satt inn, vingene er bøyd i riktig retning, og en ny pakning er lagt på plass. Det er viktig at du setter inn den nye impelleren med vingene bøyd i samme retning som den gamle.

Du kan bruke en liten strips for å bøye vingene riktig når du setter inn impelleren, og fjerne stripsen når impelleren er på plass.

Nå skal lokket skrues på igjen og alt skrus tilbake på motoren.

Alt fungerte bra da jeg startet motoren igjen, og kjølevannet kom ut sammen med eksosen bak – noe det ikke gjorde før jeg byttet – så dermed kan jeg trekke den slutningen at byttet var korrekt utført!