Nyttig guide for Oslo-øyene

IMG_5736Oslo kommune har en liten trykksak som kanskje ikke så mange er kjent med. Nemlig en liten guide til øyene i innerste Oslofjord. En nyttig og velskrevet guide, men med noen mangler her og der.

Jeg var ikke sen om å bestille denne gratis trykksaken fra Bymiljøetaten i kommunen da jeg ble oppmerksom på den. Jeg tenkte at den kunne vært fin å ha i båten så mye som jeg farter rundt mellom disse øyene. Og den er som sagt gratis! Kan forøvrig også lastes ned som pdf-fil for de moderne av oss. Jeg har gjort begge deler…

Jeg ble oppmerksom på “Turguide til øyene” via en melding på Facebook, og klikket med umiddelbart videre og sendte en epost der jeg ba om et eksemplar. Kort tid senere samme dag fikk jeg en epost som kunne fortelle at den nå var postlagt, og to dager senere lå den i postkassa mi. Den første utgaven kom i 2010, deretter kom det en oppdatert i 2012, og det er denne som kommunen nå ivrig informerer om på Facebook og sine nettsider.

Dette er en guide som først og fremst er ment som en informasjon om selve øyene og historien bak, og her er det mye interessant lesestoff. Noe har jeg allerede funnet selv på nettet, men her var det likevel mye nytt for meg også.

guideGuiden tar for seg alle øyene innerst i Oslofjorden, og da mener jeg alle som tilhører eller har tilknytning til Oslo kommune. Det betyr både Skilpadda, Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Husebergøya, Skjælholmene, Langøyene, Rambergøya, Gressholmen, Heggholmen, Lindøya, Nakkholmen og Hovedøya. I tillegg tar guiden også med deler av Håøya, som det faktisk er Oslo kommune som eier – det visste jeg ikke! Også fyrene på Heggholmen, Kavringen og Dyna er viet omtale. Også øyene Herbern og Killingen blir nevnt.

Guiden er organisert slik at det til hver øy er et kart med symboler. Der er det også nummerte symboler som korresponderer med omtalen av akkurat det stedet. I tillegg er det bilder både fra gamle dager og fra nåtiden. Også Sjursøya er viet egen omtale. Mange visste kanskje ikke at også det var en egen øy en gang i tiden? Akkurat det visste jeg, men ikke at jorden fra gamle Sjursøya ble brukt på de andre øyene. Det var nytt for meg.

På kartene er det tegnet inn symboler for båthavner, toaletter, grillplasser, badeplasser osv. Og her kommer mitt lille ankepunkt til denne guiden. Det er nemlig tegnet inn symboler for gjestehavn og for gjestebøyer som båter kan fortøye i, men det er ikke noe eget symbol for gjestebrygger, som vel kommer midt i mellom en fortøyningsbøye og en hel marina med gjesteplasser? Det siste finnes det jo bare én av på disse øyene (bortsett fra Killingen, som bare er omtalt litt perifert) og det er på Hovedøya.

Men både på Gressholmen, Lindøya og Husbergøya (som ikke har fått eget kart) så er det jo gjestebrygger på plass, (Bleikøya og Nakkholmen har jeg ikke besøkt med egen båt ennå, så der vet jeg ikke om det finnes gjestebrygger). Det samme gjelder forøvrig Håøya, der de plassene man har omtalt og som er på kartet også har gjestebrygger. Når man først har tegnet inn gjestebøyer, så kunne man tatt seg bryet med å legge inn de få gjestebryggene som finnes også, selv om guiden ikke primært er for båtfolket så synes jeg det ville være naturlig. Dette burde rettes opp til neste utgave. Gjestebryggene har tross alt vært på plass i noen år…

I tillegg synes jeg det kunne vært noe mer om hva slags kiosk- og kafetilbud det er på de forskjellige øyene. Gressholmen Kro (som forøvrig også har egen gjestebrygge) er fått behørig omtale, men den er konsentrert om historikken bak først og fremst. Jeg skjønner at det kanskje er litt vanskelig å holde slik informasjon oppdatert i en trykksak, men kanskje det kunne legges inn i en online-versjon?

Her sliter forøvrig kommunen noe. Den informasjonen som finnes om marinaer og gjestebrygger på nettsidene er flere år gamle og inkluderer blant annet ikke den nye marinaen på Aker Brygge, men det er tross alt en helt annen sak.

Lindøya.

Lindøya.

Status per i dag når det gjelder informasjonen om kiosker og kafeer, såvidt jeg vet, er at kafeen inne på Lindøya ikke er i drift, men kiosken ved marinaen er det. På Langøyene er visstnok også kiosken stengt, mens på Gressholmen er det bare kroa som er åpen. På de andre øyene er det ikke noe slikt tilbud.

Men summert opp synes jeg dette er en god guide til øyene i Indre Oslofjord (pluss Håøya) og noe som alle med litt sans for lokalhistorie burde skaffe seg. Å ha denne i hånden når man rusler rundt på øyene er ingen dum idé! Mitt eksemplar vil ligge i båten, men kanskje jeg skaffer meg et ekstra som kan være i hylla hjemme også!

Guiden skaffer du deg ved enten ved å gå til kommunens nettsider og laste ned pdf-versjonen eller bestille den trykte versjonen: eller ved å få den utlevert på Bymiljøetetatens kontorer i Hollendergata, på Oslo Bymuseum eller på Deichmanske bibliotek. Selv om guiden bare er på norsk synes jeg den burde være tilgjengelig både på Ruters infosentre og på Turistinformasjonen i tillegg.

Anbefalt lesning!

 

 

%d bloggere liker dette: