Ingen bro over Oslofjorden?

Ifølge Aftenposten før påske ville regjeringen gå inn for å bygge et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen istedenfor bro over fjorden. Men da forslaget til Nasjonal Transportplan ble lagt fram dagen etter, viste det seg at selv om det var satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, så var det ikke tatt noen formell avgjørelse ennå. Men tunnelforkjemperne har sannsynligvis grunn til å juble.For mye tyder på at de som slåss mot bro over Oslofjorden – og her må jeg innrømme at jeg tilhører bromotstanderne (bare se litt lenger ned på siden til høyre!) – har lykkes. For vi kommer vel ikke nærmere en tunnelløsning enn det vi er nå. Jeg har vært bromotstander lenge, og skrev om det i bloggen i både 2015 og 2016.

Regjeringen har kontaktet EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst for å få en vurdering av om bygging av et nytt tunnelløp ville bli vurdert å være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet. Svaret var at bygging av et nytt tunnelløp blir ansett som en påbygging og ikke et nytt byggeprosjekt – dermed slipper vi unna endel EU-direktiver som kunne ha fordyret og forsinket prosjektet.

Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, det sparer regjeringen for protester mot et eventuelt broprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget. Mens et nytt tunnelløp kan være klart tre år etter byggestart vil en bro ta lenger tid å få på plass. En bro vil også antakelig blir over dobbel så dyrt som et ekstra tunnelløp. (Fra 4-5 milliarder kroner for tunnel til mellom 10 og 20 milliarder for bro.)

En bro vil ødelegge det unike fjordrommet Indre Oslofjord er for all framtid. Det er viktig at vi får beholde grønne lunger også til sjøs – en bro vil ødelegge dette totalt. Bare tanken på å tøffe med snekka mi forbi Håøya og måtte passere under en svær bro får det til å gå kaldt nedover ryggen min!

Håøya med Søndre Kaholmen og Oscarsborg i forkant.

Konsekvensene for fugle- og dyrelivet vil også bli store, bare tenk på at det på Håøya de siste par årene for første gang på svært mange år er registrert et hekkende havørnpar! For at havørnfamilien skal gis nødvendig beskyttelse er det ikke lov å ferdes i et avgrenset område på Håøya. Et eneste besøk av folk nær reiret kan være nok til at hekkingen uteblir eller mislykkes. Havørnas valg av hekkeområde i den bratteste og mest utilgjengelige delen av øya er derfor ikke tilfeldig. En bro over dette området vil fjerne disse for godt. Da havørna kom tilbake til Håøya var det 126 år siden sist!

Mange peker på at Oslofjordtunnelen til stadighet er stengt og skaper forsinkelser og trafikkfarlige situasjoner, men glemmer at med et ekstra løp vil tunnelen være stengt mye sjeldnere ettersom det andre løpet da kan brukes begge veier.

Nasjonal Transportplan skal behandles i Stortinget i juni, og det er vel da vi får det endelige resultatet.

 

%d bloggere liker dette: