Sløye eller slakte?

Da jeg vokste opp og lærte å fiske het det alltid at fisken skulle sløyes. Senere ble det også til at uttrykket “rense” ble brukt. Men nå ser jeg at stadig flere bruker ordet “slakte” også om fisk. Det skurrer litt for meg.

Uttrykket “slakte” forbinder jeg først og fremst med dyr som slaktes på land. Ikke fisk. Men jeg ser det blir nevnt oftere og oftere.

Til og med Mattilsynet bruker uttrykket slakte?

Uten at jeg har gått gjennom dette i detalj, mener jeg at den korrekte betegnelsen er å sløye fisk, eventuelt rense. Det kan selvsagt hende at dette er tuftet på lokale forskjeller? Er det noen av leserne som har innspill på dette?

Hvis jeg holder meg til fagtermologi så finner jeg støtte blant annet på fangstbehandling.no, som under overskriften “Korrekt fangstbehandling om bord i fiskefartøy” åpner asrtikkelen med følgende setning:

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i et jevnt kutt bak mot gattet. Sei, hyse, lange og brosme skal skjæres på venstre side av gattfinnen og helt bak til bukhula.

Dette er slik jeg har blitt lært opp til å gjøre det, og slik jeg forstår uttrykket “sløye”.

Ordet “slakte” forbinder jeg med slakt av okser og gris og slikt, rett og slett landdyr, ikke fisk.

Hva synes dere?