En mild vinter så langt

Man har kanskje ikke inntrykk av det, men årets vinter er faktisk ganske så mild, sett fra en båteiers synspunkt. Selv om det har vært perioder med solide, kalde temperaturer og kraftig snøfall de siste ukene, så er likevel årets vinter så langt mildere enn fjorårets.

Årsaken til at jeg at jeg påstår det, er mine observasjoner av is ute på fjorden. Første gang jeg så is i Oslofjorden i det farvannet jeg bruker båten i om vinteren, var faktisk under forrige helgs to turer.

Bakgrunnen for at jeg ble helårsbruker av båten var jo en tilfeldighet – jeg hadde ikke noe sted å plassere båten på land – og den ble derfor plassert i boblehavn. Så var vinteren 2013/2014 så mild at jeg begynte å bruke båten – og jeg så ikke fnugg av noe is.

Vinteren 2014/2015 forløp på omtrent samme måte, litt sørpeis var det eneste jeg så. Vinteren 2015/2016 kom det for første gang endel is, spesielt fra midten av januar og en måneds tid framover. Forrige vinter, vinteren 2016/2017, var første gang jeg ikke kom meg lenger ut av havna i perioden januar/februar enn noen få meter, før jeg måtte snu.

Nå har vi rundet januar og er inne på første dag i februar, og ennå har jeg ikke blitt stoppet av is eller observert større, harde isflak ute på fjorden.

Det finnes noen få unntak. På vestsiden av fjorden, inne ved Snarøya, kommer isen alltid tidlig, gjerne allerede i november/desember. Og inne ved land, spesielt ved Rådhusbryggene og i Bjørvika, legger det seg alltid is raskt. Også mellom Osloøyene, for eksempel mellom Lindøya og Gressholmen, kan det legge seg is raskt. 

Lørdag måtte jeg derfor snu både når jeg skulle prøve meg inn i Bjørvika, og da jeg skulle prøve å runde Hovedøya på østsiden, mens jeg pløyde gjennom tynn is i sundet mellom Heggholmen og Lindøya. Sistnevnte hindret meg ikke, mens jeg snudde i Bjørvika for sikkerhets skyld.

Men i det farvannet jeg bruker båten mest om vinteren, så har jeg kunnet tøffe rundt fritt uten problemer i år. Heller ikke inne i båthavna har det dannet seg noe is, slik det var noe av på samme tidspunkt i fjor.

Så selv om det har kommet mer snø i år enn i fjor, så er altså hovedinntrykket at det likevel er en noe mildere vinter i år enn i fjor. Litt kaldere temperaturer innimellom riktignok, men hovedsaklig mildere eller omtrent det samme som de siste årene.

En annen årsak til lite is er også at vi har hatt noen omganger med veldig sterk vind. Når isen ikke har lagt seg skikkelig, forsvinner den gjerne fort med kombinasjonen kraftig vind i tillegg til mildere temperaturer.

Nå kommer det noen dager framover, til ut i neste uke, der det er meldt doble minusgrader. Lørdag og søndag er det meldt minus 14 og minus 10 grader ved Oksval, men det er store muligheter for at jeg tar meg en liten tur utpå i helga likevel, da jeg har jobbefri og vinden som er meldt ikke er avskrekkende.

Da kan jeg få innledet februar måned med båtur! I fjor var jeg utpå seks ganger i februar, jeg håper på i alle fall minst det samme i år. I januar i fjor fikk jeg bare to turer, mens i år endte jeg på fire, så slikt sett ligger jeg foran fjorårets skjema allerede, noe jeg jo skrev om i forrige innlegg i denne bloggen.

Jeg håper fortsatt på å få tatt en dagstur til Oscarsborg snart, men det blir nok ikke denne helgen.

%d bloggere liker dette: