Øybåtene blir elektriske

Fra neste høst (2021) er Oslo-Fergene historie, slik som Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap ble da de tapte anbudet om Nesoddfergene for noen år siden. Fra høsten 2021 er det Boreal Sjø som vil drive fergene til Osloøyene. Og de nye fergene vil bli elektriske.

Det er Ruter som for noen dager siden meldte dette. Oslo-Fergene AS var en av fem selskaper som konkurrerte om å drive fergetilbudet videre, men tapte for Boreal Sjø.

Det betyr at nok et tradisjonsrikt fergeselskap i Oslo går dukken. Oslo-Fergene har holdt på med fergetrafikk siden 1917.  Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap bukket under da de i 2009 måtte overlate driften til Tide Sjø AS (nå Norled) etter å ha tapt anbudet. Da hadde de drevet med fergedrift siden 1874.

Boreal har operert under sitt nåværende navn siden 2011 og eies nå 100 prosent av et investeringsfond basert i Hongkong. Forløperen til Boreal er imidlertid Det Helgelandske Dampskibselskap, som ble etablert i Sandnessjøen i 1867. Flere oppkjøp og forskjellige eierstrukturer har ført til flere navneendringer fra 1999 og fram til 2011.

Boreal Sjø overtar driften fra 1. november 2021 og vil da sette inn i trafikk fem nybygde, elektriske båter med større passasjerkapasitet enn nå. Boreal Sjø vil ha en båt i drift gjennom vinteren og fra sommeren 2022 vil alle de fem elektriske båtene være i drift. Det er i alle fall planen. Boreal har fått kontrakt på fergedriften fram til 30. juni 2034, med opsjon på ti år.

Passasjerkapasiteten vil bli økt fra 236 passasjerer på de nåværende fergene og til 350 passasjerer på de nye. Fergene er designet av norske Multi Maritime, og kan ligne på Nesoddbåtene, men noe mindre (Nesoddfergene tar 600 passasjerer), samt at de har mer uteplass.

Illustrasjon: Multi Maritime

Ifølge pressemeldingen fra Ruter vil ruteopplegget forenkles, og gir 10 prosent høyere produksjonsøkning. B1 blir hovedlinjen som dekker alle øyene, og seiler med få unntak hele driftsdøgnet, alle dager, hele året. B1 vil seile hver halvtime i helgen om våren og hver dag om sommeren. På vinteren vil det være timesfrekvens. B2 blir ny linje som vil seile fra Aker brygge til Hovedøya, Gressholmen og Langøyene.

Hva som skjer med de nåværende fergene er uklart, bortsett fra at Boreal vil overta én av dem, Oslo VIII, som reserveferge. Det er den nyeste av de fire fergene som drifter rutene til Oslo-øyene i dag, bygget i 2009. De andre tre er bygget i henholdsvis 1989, 1990 og 1998.

Hva som skjer med Oslo-Fergene AS er ikke kjent, men selskapet vil vel sannsynligvis bli nedlagt, hvis de da ikke vil prøve seg på chartertrafikkmarkedet i Oslofjorden. 

Tidligere har andre ferger som har trafikkert Oslofjorden havnet både på Vestlandet og i Sverige, samt mer eksotiske destinasjoner som Russland, Ukraina, Italia og Dubai. For å nevne noen.