Rydding av søppel på Steilene til helga

På søndag er det full dugnad på Steilene. Da skal vårens store ryddeaksjon igang, spesielt rettet mot sjøfugl. Blir du med og hjelper til?

Det er Nesodden Kajakklubb, Nesodden Ornitologiske forening og Marinreparatørene som sammen arrangerer den lokale ryddeaksjonen som har fått navnet “Før fuglene kommer.”

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også fuglelivet her i landet. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester o.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner. Mange av de norske øyene og kyststrekningene er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. 

Landsteilene, Nesodden Kystlag, TapperietDet var våren 2015, på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb, at prosjektet for første gang ble gjennomført. Målet er å mobilisere til rydding før hekketiden begynner. I 2016 muliggjorde Sparebankstiftelsen DNB videreføring av dette initiativet gjennom finansiering av et pilotprosjekt i Oslofjorden. Erfaringene fra dette var så gode at man nå vil prøve å spre dette til andre deler av landet.

Vil du bli med på aksjonen er det oppmøte på Alvern brygge senest klokken 11.00 til en rask briefing før Undine setter mannskapene over til fuglereservatet Knerten, Storsteilene og kanskje Fyrsteilene. Det vil bli delt ut ryddeutstyr og sekker, og arrangørene står for enkel servering (både for de som spiser kjøtt og for de som ikke spiser kjøtt).

Retur til Alvern rundt 15.00, med litt forbehold om tiden det tar å kjøre alle inn med båt. Barn er selvsagt mer enn velkomne, men de må være i følge med voksne, opplyser arrangørene.

Dessverre er jeg ikke i båten på søndag, hvis ikke skulle jeg gjerne ha hjulpet til!

Forøvrig foregår “Før fuglene kommer” blant annet ved Runde, Fredrikstad og i  Selvær (på Træna i Nordland).