Stengte gjestehavner

Til tross for at helseminister Bent Høie (H) så sent som tirsdag sa at det ikke er aktuelt å innføre et generelt forbud mot å oppholde seg over tid i båthavner eller være på sjøen i båt, så stenger nå kommune etter kommune sine gjestehavner. De fleste gjestehavner på Østlandet er nå stengt. Denne saken oppdateres løpende. Sist oppdatert:  Kl. 13.53 (30.03)

OBS: Oversikten under over stengte og åpne gjestehavner vil bli oppdatert med en gang jeg får informasjon. Nyeste oppdateringer i rødt. 

Høie åpnet nemlig for at kommuner som har store båthavner, opplever at mange bor i fritidsbåter og at dette samlet sett er et problem for helsetjenesten, på egen hånd kan stenge disse. Det har kommunene nemlig hjemmel til i smittevernloven. 

Dette smutthullet har ført til at en lang rekke kommuner med kystlinje og gjestehavner nå stenger gjestehavnene.

Stengte:

Foreløpig har jeg klart å spore opp følgende havner (i mitt eget nedslagsfelt i Sør-Norge) som ser ut til å være stengt for båtgjester eller hvor kommunen oppfordrer båtgjester om å ikke komme:

*Holmestrand gjestehavn Mer info Foreløpig utformet som en anbefaling om å ikke overnatte i gjestehavna. Serviceanlegg er stengt.

*Horten og Åsgårdsstrand gjestehavner Mer info Fraråder fritidsbesøk i gjestehavnene i Horten kommune.

*Larvik kommunes gjestehavner (Stavern, Helgeroa og NevlungshavnMer info
Er nå bekreftet at alle gjestehavnene i Larvik stenger. Mer info

*Hvaler kommunes gjestehavner (Skjærhalden, Herføl, Sand, Brattestø) Mer info
Presisering: Her er kun Skjærhalden kommunal – og den er bekreftet stengt. Men regner med at private havner følger kommunens anmodning.

Herføl Marina (som vel disponerer gjesteplassene) skriver for noen dager siden på sin Facebookside at de har begrensede åpningstider, men ingenting om dette gjelder tilgang til gjesteplasser også. Hverken Brattestø eller Sand Marinas egne sider eller Facebooksider er oppdatert med koronainformasjon.

*Tønsberg gjestehavn Mer info – Man kan legge til ved bryggene, men kommunen vil helst ikke at man gjør det. Alt i gjestehavna er stengt.

*Kragerø gjestehavn – I tillegg til å stenge gjestehavna i Kragerø skriver avisa Varden at stengningen også gjelder alle uthavner i kommunen. Det er en ny vri som jeg ikke har sett andre steder. Skulle tro dette også gjelder Portør.

Vi kommer til å stenge av alt av gjestehavner og uthavner. Det vi si at det for eksempel ikke blir mulig å legge til på gjestehavna i Kragerø sentrum, på Jomfruland eller på Stråholmen, sier ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen.

 

*Halden gjestehavn – Kommunen opplyste onsdag på Facebook at gjestehavna vil være stengt i påsken.

*Son gjestehavn er stengt og åpner ikke til påsken. Det står i en artikkel i Moss Avis (bak betalingsmur), der ordfører Tom Anders Ludvigsen bekrefter dette, men hverken på gjestehavnas nettsider, Facebooksider eller Vestby kommunes hjemmesider står det i skrivende stund noe om dette.

*Hankø gjestehavn – Jeg har aldri gjort noe annet på Hankø enn å fylle diesel, men jeg ser at Hankø Hotell & Spa – som såvidt jeg forstår driver seilerkroa og gjestehavna – har vært stengt siden 16. mars og er stengt inntil videre. Selv om de ikke nevner gjestehavna spesifikt vil jeg da tro at selv om det går an å legge til fysisk ved bryggene, er ikke nødvendigvis vann og strøm tilgjengelig, samt at et evt. serviceanlegg garantert er stengt.

*Bamble kommune stenger også alle gjestehavner og uthavner i kommunen. Det inkluderer Valle, Stathelle, Langesund og Hafsund. Mer info her.

*Porsgrunn kommune gjør det samme. Mer info her.

*Skien kommune gjør det samme. Mer info her.

*Tjøme: Havna hotell er stengt inntil videre – også i påsken. Hotellet har en båthavn med 70 gjesteplasser, som da også er stengt.

*Færder kommune: Alle gjestehavner i Færder kommune er fra fredag kveld stengt. I forskriften fra kommunen presiseres det at stengningen gjelder ALLE gjestehavner og ALLE øyer i skjærgården der det er tilrettelagt for fortøyning for FEM eller flere fritidsbåter på samme plass. Forbudet gjelder ikke gjestehavner som har direkte tilknytning til dagligvareforretning. Kommunen skriver i forskriften at alle serviceanlegg skal være stengt, at strøm og vann skal stenges og at båtplassene skal fysisk sperres eller tydelig skiltes med fortøyning forbudt. 

Med tilrettelagt fortøyning på øyer menes at det er satt opp landfeste, fortøyningspunkter i sjø, fendere eller annet utstyr som legger til rette for at fritidsbåter kan legge til eller fortøye.

Dette gjelder da både Østre Bolærne, Vestre Bolærne, Krukehavn, Verdens Ende og andre havner på Tjøme som jeg ikke har besøkt eller kjenner til. Les mer her.

Såvidt jeg kan se går forskriften til Færder kommune (sammen med Larvik) lenger enn alle de andre kommunene (også Larvik) i og med at at den spesifiserer maks antall båter og inkluder uthavner og større brygger. Det betyr heller ikke noe om det er gratis eller ikke.

*Sætre og Holmsbu gjestehavner er stengt, melder Asker kommune. Det betyr, som i de fleste andre tilfellene, at det er anledning til å legge til ved bryggene, selv om man oppfordres til å ikke gjøre det. Alle serviceanlegg er stengt.

*Sandefjord kommune stengte bobilparkeringer og campingplasser 24. mars, men har ikke nevnt gjestehavner spesifikt. Men jeg får fredag kveld bekreftet i e-post fra gjestehavna at også Sandefjord gjestehavn (som jeg tror er privat drevet?) har stengt inntil videre.

*Lillesand gjestehavn er stengt. Unntak gjelder kun for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Mer info.

*Farsund gjestehavn er stengt fra og med 2. april. Se mer info.

*Kvitsøy kommune i Rogaland har pålagt alle som har bryggeanlegg i kommunen om å stenge disse for folk som ikke bor i kommunen. Mer info.

De fleste vedtakene om stengning gjelder inntil videre, eller til 13. april – etter påske (men kan også forlenges etter denne datoen).

Åpne/delvis åpne:

Pr. mandag formiddag hadde følgende gjestehavner i utgangspunktet åpent inntil videre, men med strenge smittevernsvedtak og begrensninger i bruk:

*Oscarsborg gjestehavn Mer info Holder åpent i påsken, men med restriksjoner som kun longside og god avstand. Kan være aktuelt å sette tak på hvor mange båter som tillates. Båtfolk som ikke retter seg etter regelverket kan bortvises fra havna. Havneavgift bør betales via appen GoMarina.

Det går ikke ferge til Oscarsborg fra Drøbak inntil videre.

Fra Havnekroa får jeg opplyst at de åpner 2. april, og at de er i løpende dialog med gjestehavna. Slik det ser ut nå vil de prøve å holde oppe med redusert åpningstid. Det vil være mulig å bestille take-away til båtene om det er ønskelig. FHIs retningslinjer vil bli fulgt.

Hotellet på Søndre Kaholmen, inkl. restaurant og spa, er  stengt.

*Oscarsborg festning opplyser på sine nettsteder at festningen er stengt – og viser til at kun ansatte og håndverkere som har et oppdrag de skal ivareta, får tilgang til å reise med fergene, ikke gjester og andre. Forsvarsbygg opplyser mandag at selve museet er stengt, men at festningsområdet ellers er åpent for besøkende som kommer med egen båt, altså fra gjestehavna.

Det blir ingen markering av  9. april (skjærtorsdag), men det skal heller ikke ha vært planlagt noen offisiell markering. Når det gjelder markeringen av frigjøringsdagen 8. mai er det foreløpig ikke tatt noen avgjørelse, planleggingen fortsetter inntil videre, men sjansen for at det må kanselleres er stor.

*Fredrikstad gjestehavn Mer info Flytebrygga på Værste er kun for av- og pålessing. Overnatting ved faste kaier, men bør unngås. Serviceanlegg stengt.

*Gjestehavnene i Drøbak og Moss har ikke noen informasjon om koronatiltak eller stengning/begrensninger, og må derfor ansees som åpne. Moss kommune har stengt campingplasser, men ikke nevnt gjestehavna konkret. Gjestehavna har uansett ikke åpnet for sesongen ennå Jeg har sendt e-post til begge kommunene for å forhøre meg.

* Aker Brygge i Oslo har stengt serviceanlegget med dusj, toalett og vaskeri, men det er mulig å legge til. Kapasiteten er imidlertid begrenset ettersom vinterhavnen med faste båtboere ikke stenger før 15. april. Oslo kommune har forøvrig ikke gått ut med spesifikke innskrenkninger mot fritidsbåtbruk.

*Tjuvholmen på Aker Brygge har også en del gjesteplasser. Siden dette er et korttidstilbud og det ikke er lov å overnatte i båten, samt ikke tilgang på strøm og vann, regner jeg med at det er anledning til å legge til der. Det er ikke oppgitt noe annet på deres nettsider.

*Asker: Vollen Marina er privat og har åpent, men med strenge smittevernstiltak. Restauranten Vito har ommøblert for å følge smittevernstiltakene. Oslofjordmuseet er stengt.

*At gjeldende nasjonale smittevernstiltak og retningslinjer følges i disse havnene som er åpne er uansett en selvfølge,

Andre steder:

*Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har anbefalt kommunene i fylket om å stenge gjestehavnene. Det inkluderer både Valle, Kragerø, Sandefjord, Skien, Porsgrunn m.fl. – og allerede nevnte Larvik kommune. Både Larvik, Kragerø, Porsgrunn og Bamble har stengt sine havner, mens for de andre kommunene er det ennå ikke kommet noen informasjon.

*Fylkesmannen i Agder har foreløpig ikke gått til det samme skrittet.

*Risør kommune opplyser på sine hjemmesider at serviceanlegget ikke vil bli åpnet inntil videre, men selve gjestehavna er ikke stengt. Båter blir ikke avvist, heller ikke til overnatting, men kommunen oppfordrer sterkt til å begrense dette, ifølge Båtmagasinet.

*Arendal Gjestehavn holder åpent, men har ingen bemanning på bryggene. Har innført smittervernsrestriksjoner.

*Hverken i  Tvedestrand, Grimstad eller Kristiansand står det foreløpig noe om stengning av gjestehavner, hverken på de respektive havnenes hjemmesider eller på kommunenes hjemmesider.

*Lindesnes kommune har heller ikke noen opplysninger om at gjestehavnene i Mandal eller Spangereid er stengte. Men de har opplyst at de vil vurdere dette fortløpende.

*Stavanger holder servicebygget i Børeviga gjestehavn stengt, men resten av gjestehavna vil være åpen.

*Bergen kommune holder også gjesteplassene i Vågen åpne – men med generelle smittevernsregler som god avstand mellom båter, ingen utpå hverandre osv.

*Les også sak i VG om Hvaler og flere andre kommuner ellers i landet, samt en annen sak om båtsesongen som jeg skrev for NTB, her publisert i VG, eller på nynorsk (hvis du foretrekker det) i Sunnmøringen.

*Dette hører forsåvidt egentlig ikke til her, men det er vel verdt å registrere at KNS har flyttet den tradisjonsrike Færderseilasen, som skulle vært arrangert fra 12. til 14. juni, til 14,-16. august. I alle fall inntil videre.

Sverige:

Kan nok risikere å bli møtt av denne i sommer…

*Norge har stengt grensene. Det gjelder også sjøveien til Sverige. Drar du til Sverige med båt og blir stoppet av politiet, kystvakt eller tollere får du 14 dagers karantene. Det skal du uansett ilegge deg selv så lenge du har vært i utlandet. Du kan også risikere å bli stoppet på vei til Sverige. Se sak i Fredriksstads Blad om forsterket tilstedeværelse her.

Også Tollvesenet melder at de har satt ut sine båter tidligere enn normalt og konsentrerer seg om farvannet rundt Hvaler.

I Sverige begynner man forøvrig å stramme noe inn på tiltakene i forbindelse med koronaviruset, men gjestehavnene i Strömstad og på Koster synes å ha normal virksomhet inntil videre. Strömstad kommune har imidlertid innført smittevernstiltak. Gjestehavnene på Nord-Koster (Vettnet og Bopallen) åpner foreløpig som normalt fra 3. april.

Det er mange nordmenn som benytter anledningen til å starte båtsesongen med påskefeiring rett over grensen, men selv ville jeg ikke anbefalt det. Det er uansett brudd med anbefalingene fra norske myndigheter om å unngå fritidsreiser. Jeg hadde en Sverigetur som et av alternativene mine i påsken, men har droppet det. Jeg vil si det slik at det er både dårlig sjømannsskap og også svært egoistisk å legge ut på langtur slik forholdene er nå.

Og hvordan man blir mottatt som nordmann i Sverige nå er også et åpent spørsmål.

 

 

5 Responses to Stengte gjestehavner

  1. Stian sier:

    Noe info om Bolærne?

  2. Jan sier:

    Når det gjelder Sverige – om du reiser over dit og kommer tilbake så har du 14 dagers karantene uansett om du blir stoppet av noen eller ikke.

Legg gjerne inn en kommentar!

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: