En ny og båtvennlig jobbturnus

Siden koronapandemien slo til har jeg jobbet i en midlertidig turnus som også har inkludert nattvakter. Nå er det lagt fram et forslag til ny natturnus, som passer meg ganske så perfekt. Det betyr nemlig mulighet til flere båtturer!

Da jeg fikk snekka mi som første båt i 2013 var en av årsakene til at jeg fikk så mange turer med den at jeg jobbet i en turnus som ga meg åtte dager med avspasering etter en uke med nattvakter. Disse fridagene brukte jeg dermed – i stor grad – til å tøffe rundt med båten.

I 2015 – der jeg tilbrakte mesteparten av tiden på sykehus og rehabilitering etter amputasjonen – ble det lagt om på systemet med nattvakter, så da jeg kom tilbake på jobb i 2016 havnet jeg i en annen turnus uten nattvakter.

Under pandemien ble det av praktiske grunner gjort om på turnus igjen, slik at jeg har hatt nattevakter igjen, noe jeg har trivdes med. Turnusen har vært midlertidig og omfattet først en uke med tre nattvakter og deretter en uke med fire nattvakter, i tillegg til dag- og kveldsvakter og avspaseringsdagene.

Det har for så vidt fungert greit for meg, men avspaseringsdagene har blitt noe mindre sammenhengende og lengste friperiode har vært fem dager i strekk.

Den nye turnusen er stort sett slik den var før 2015, slik at jeg jobber sju nattvakter i strekk og deretter har åtte avspaserings/fridager i strekk. Det betyr at jeg kan utnytte friperioden enda bedre og få meg noen lengre turer innimellom. Så selv om det er slitsomt med sju netter i strekk, så gir dette meg mer sammenhengende fri, og det tror jeg vil fungere bedre.

Jeg begynner jo å bli en gammel mann, og å jobbe i en slik turnus kan jeg derfor si nei til, men å ta nattvakter har vært frivillig og noe jeg trives med, så det har aldri vært aktuelt for meg å trekke det kortet overfor arbeidsgiver.

Nå er det fortsatt bare et forslag, men så vidt jeg har forstått er alle nattvaktene positive til det, så da regner jeg med at det blir satt i gang i løpet av høsten.

Med en oppgradert og oppusset båt i tillegg, så håper jeg på en mild høst der jeg kan utnytte avspaseringsdagene til fulle!