400 overnattinger i båten

Denne natta sov jeg i båten for 400ende gang! Og regner jeg med de 197 overnattingene i snekka, så nærmer jeg meg styggfort 600 overnattinger totalt.

Deler vi antall overnattinger i Bergtatt II på antall båtturer kommer jeg opp i 1,2 overnattinger per tur. 

For snekka – med 197 overnattinger delt på 511 turer, kommer jeg ned i 0,4 overnattinger per tur, men da må vi ta med i betraktningen at jeg hadde både flere turer og dårligere sovekomfort i snekka.

Totalt sett har jeg nå 0,7 overnattinger per båttur, når jeg tar med begge båtene.

Det er jo litt morsomt å leke seg med tall. Jeg har dog hatt Tresfjorden nesten ett år kortere enn jeg hadde Nidelven, så for å sammenligne de to båtene på en mer rettferdig måte, må jeg vente et år til!

Dog har jeg mange flere overnattinger i “nybåten” enn jeg hadde i min første – over dobbelt så mange –  og det er veldig naturlig. Sovekomforten om bord i Bergtatt II er av et helt annen kaliber enn om bord i de tynne og nedslitte originale madrassene om bord i snekka.

Nå har jeg bare tre overnattinger til før jeg totalt runder 600 overnattinger. Ikke overraskende er 2021 – den andre koronasommeren – det året jeg har hatt flest overnattinger med hele 120! Dette skyldes selvsagt at jeg kom meg helt til Bud nordvest for Molde på det lengste toktet jeg har vært på.

Paradoksalt nok var det året også et av årene hvor jeg hadde færrest antall turer med bare 72 turer, men det skyldes at jeg lå flere dager i flere havner på grunn av dårlig vær før jeg kunne fortsette. I skrivende stund har jeg ligget her i Farsund i fem netter, noe som er dårlig for turstatistikken, men godt for overnattingsstatistikken!