Tanker i solen

I fjor kom det omstridte vestpåbudet, som jeg har vært motstander av hele tiden. Statistikken viser også at det faktisk omkom flere i ulykker med fritidsbåt i fjor sammenlignet med året før. Men først de siste dagene har jeg fått føle på kroppen hva påbudet betyr.

Livvesttrøbbel igjen

I siste nummer av Båtmagasinet var det et intervju med en eldre båtveteran som var noe frustrert over det urettferdige og tankeløse redningsvestpåbudet som den inkompetente forsamlingen i Stortinget klarte å få innført tidligere i år. Han hadde nemlig bare én arm og hevdet at han ville drukne med redningsvest på.