Endelig kommer det et fisketorg

Helt som Bryggen i Bergen blir det nok ikke, men etter over ti år med planer og prat er endelig byggingen av et fisketorg i gang i Oslo!

Det har vært mye om og men når det gjelder planene om å få til et ordentlig fisketorg i Oslo. Men nå er det sikkert at det kommer, for grunnarbeidet er nå påbegynt!

Stedet er like ved kaia der de lokale fiskebåtene bruker å selge fangsten sin, og har du frekventert området mellom Rådhusplassen og Aker Brygge i det siste, like ved kaia til Ruterbåtene, så har du nok lagt merke til at noe er på gang.

Det er grunnarbeidet som er i gang bak presenningene, med betongarbeider for støp av kjeller, etasjeskillere og yttervegger. Det som foregår bak presenningene er blant annet graving, spunting og peling.

Innen april skal det meste av grunnarbeidet være avsluttet, ettersom det er et krav fra kommunen, som vil at området skal være mest mulig ryddet før hovedsesongen settes i gang med båttrafikken til Osloøyene.

Tegning av fisketorget fra Dark Arkitekter.

“Fisketorget skal bli et torg og en markedshall for salg av fisk og andre råvarer fra havet. Bygningen blir en åpen konstruksjon med store glassflater på en etasje over terreng samt en mindre kjeller. Den blir universelt utformet med trinnfri atkomst. En del av uteområdet på brygga i tilknytning til bygningen settes av til uteservering”, heter det i beskrivelsen fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Det høres jo ut som om dette prosjektet kan bli spennende! Det hører selvsagt med til hele opplegget rundt Havnepromenaden som kommunen har jobbet med de siste årene. Målet er å få en mer enn 9 kilometer lang sammenhengende havnepromenade med varierte tilbud hele året, allment tilgjengelig hele døgnet og tilpasset alle brukergrupper.

Den skal gå langs hele sjøfronten og skal være gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet.

– Fisketorgets beliggenhet på bryggekanten og som et salgssted blir noe helt nytt for bylivet i Oslo. Det vil bidra til mer aktivitet langs Havnepromenaden og trekke publikum helt ut til fjorden, sa seniorarkitekt Simon Magnus Simonsen sist sommer da Plan- og bygningsetaten ga sin tilslutning til prosjektet, heter det på etatens nettsider.

Det er etablert et aksjeselskap som heter Fisketorget i Oslo AS, og en av gründerne bak dette sier at målet er å åpne Fisketorget en gang i juni. I perioden fra april til juni er det innvendig arbeide som skal pågå.

Tegning fra Dark Arkitekter.

Selv gleder jeg meg til å se resultatet av byggingen. Jeg fisker jo ikke selv – hittil – men liker og spiser fisk. Jeg har flere ganger lurt på å kjøpe fisk fra en av båtene som bruker å ligge der, men har aldri kommet så langt. Samtidig er det stort sett veldig fullt og lang kø foran båtene de gangene jeg har vært der, noe som vel kan bety at det er populært.

Uten å mene det negativt, så har jeg også inntrykk av det er få etniske nordmenn som kjøper fisk der, i alle fall på morgenen. Jeg tror mange restauranteiere/kokker i litt mindre restauranter bruker å stå der om morgenen og kjøpe inn fersk fisk. Da jeg gikk forbi der lørdag morgen på vei til jobb var det sikkert 20 stykker som ventet tålmododig – og bare én båt.

Med litt mer ordnede forhold kan jeg vel også handle inn en fisk eller to etterhvert.

Her er en sak fra Aftenposten om en av de som selger fisken sin ved brygga.