Forsinkelser for småbåthavn på Sørenga

Opprinnelig var det planlagt byggestart for småbåthavn på Sørenga i mars, og den skulle stå ferdig i desember. Nå bekrefter kommunen at den blir forsinket.

Kommer småbåthavna her? Kanskje, men tidligst i 2018!

Her er svaret jeg fikk fra kommunen på en henvendelse tidligere denne måneden:

 Bymiljøetaten er nå i avslutningsfasen av forprosjektet. Vi har utredet ulike typer båtplassordninger, driftskonsepter, kriterier for tildeling av båtplasser osv.

Vi ligger noe etter tidligere kommunisert framdrift, men vi vil i løpet av våren gjennomgå en kvalitetskontroll av forprosjektet. Bymiljøetaten ønsker å presentere forprosjektet for alle interessenter før det blir tatt en avgjørelse om gjennomføring. Bymiljøetaten vil beslutte driftsform parallelt med beslutningen om gjennomføring.

Det vil bli kalt inn til et informasjonsmøte for interessenter når forprosjektet er kvalitetssikret.

Vi kan kanskje håpe på at en slik havn kommer i løpet av 2018 da, kanskje til og med før sommeren?
 
Som sagt mange ganger tidligere er det jeg er mest interessert i ikke nødvendigvis selve småbåthavna, men hvor gjestebrygga blir plassert! Å kunne ta båten til jobben så ofte som mulig, og legge den til et trygt sted, gjerne et sted hvor jeg kan se den fra jobben, ville vært helt fantastisk!
 
Så vi får vente og se hva som skjer…
%d bloggere liker dette: